Interieuradvies
Showroom SALE Merk ACTIES

Woonevent 2024

zaterdag 5 oktober

(zet het alvast in je agenda)

Afspraak maken

Jouw woonkamer,
helemaal naar wens ingericht...

Afspraak maken

Het lekkerste bed,
de zachtste dekbedden en de mooiste overtrek...

Afspraak maken

De mooiste gordijnen die bij jouw huis passen
vind je bij ons...

Afspraak maken

Privacy Policy

Brok Interieur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Brok Interieur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Brok Interieur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van onze Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Brok Interieur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de offerte en orders;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Brok Interieur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens en orders worden door Brok Interieur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking en:

 • Om met u te communiceren;
 • Om te reageren op uw vragen en verzoeken
 • Om diensten en ondersteuning voor onze producten te leveren;
 • Voor klanttevredenheidsonderzoeken, zodat we kunnen bepalen welke verbeteringen in onze diensten en producten kunnen worden aangebracht en uw ervaring kunnen verbeteren als u ondersteuning nodig hebt van een van onze experts;
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in het beleid of de algemene voorwaarden van Brok Interieur of andere zaken waarover wij u moeten informeren;
 • Zolang u ermee instemt dat wij dit doen, om u op de hoogte te houden van onze nieuwsuitingen;

Uw opties en keuzen

 • Bezwaar maken tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde doeleinden;
 • Ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te wissen; of
 • Ons vragen uw persoonsgegevens door te geven aan een externe dienstverlener.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt toevertrouwd.Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen en zullen deze alleen delen op de manier die is omschreven in onze Privacy policy of wanneer u ons daarom vraagt.

Website Brok Interieur

Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Frans Brok Woninginrichting B.V. en alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan info@brokinterieur.nl.

Verzameling van data

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de serverlogs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

Cookies & Sessies voor data verzameling

Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze privacy policy? Stuur een e-mail naar info@brokinterieur.nl

Afspraak maken